JAK ODCZYTAĆ WYNIK

Tekst ten służy jedynie do celów informacyjnych. Do zapewnienia skutecznej diagnozy konieczna jest konsultacja lekarska.

W przypadku pojawienia się na wyniku badania informacji o wystąpieniu hemolizy lub skrzepu, konieczne jest ponowne pobranie krwi.

Wynik badania – krok po kroku:

Numer zlecenia – jest to kod kreskowy znajdujący się w prawym górnym rogu wydruku, powiązany z danymi pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, zlecone badania). Kodem tym oklejone jest skierowanie i materiał pobrany od pacjenta. Umożliwia on szybką identyfikacją zlecenia i odnalezienie wyniku.

Test – w kolumnie tej znajduje się nazwa zleconego badania

Wynik – w postaci liczbowej lub opisowej

Jednostka – w tej kolumnie przy każdym oznaczanym teście laboratorium podaje jednostkę miary, w jakiej wyrażony jest wynik. Istnieje możliwość, że różne laboratoria stosują inne jednostki dla tego samego badania.

Zakres referencyjny – w przypadku badań ilościowych określa dolną i górną granicę zakresu wyników przyjętych za prawidłowe, może też być wyrażony w sposób opisowy

 

Scroll to Top
Scroll to Top