PAKIET „REUMATOLOGICZNY”

Pakiet zawiera badania laboratoryjne umożliwiające wczesne rozpoznanie i wstępne różnicowanie chorób reumatycznych.

Badania wchodzące w skład pakietu:

Scroll to Top
Scroll to Top