PAKIET „OSTEOPOROZA”

Pakiet zawiera badania laboratoryjne umożliwiające określenie poziomu czynników, które odpowiadają za gospodarkę wapniowo-fosforanową odgrywającą istotną rolę w mechanizmie powstawania osteoporozy.

Badania wchodzące w skład pakietu:

Scroll to Top
Scroll to Top