PAKIET „MĘŻCZYZNA”

Pakiet zawiera badania laboratoryjne umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych patologii i szybkie reagowanie.

Scroll to Top
Scroll to Top