PAKIET „NERKOWY”

Pakiet zawiera badania laboratoryjne umożliwiające ocenę pracy nerek oraz układu moczowego.

Badania wchodzące w skład pakietu:

Scroll to Top
Scroll to Top